Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 22:12, số lượt xem: 109

Chờ một chút em cưng
Đừng để mơ giữa chừng
Ướt cả đôi bên ấy
Để cho nhạt lòng mong
Chờ thêm chút ngóng trông
Cho gọn duyên đôi lòng
Mong bão mưa phủ ấy
Để trông thấy trời trong
Chờ một chút chờ anh
Khi bầu trời an lành
Mình tới nhau nơi đó
Khỏi thầm gọi đêm thanh
Chờ chút cho trời an
Giông bão khỏi ngập tràn
Nén hương lòng đêm đến
Gửi tới cõi bên đàng