Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 22:00, số lượt xem: 86

Nghe rồi em đừng quên
Ghi vào lá lòng thương
Giữ cho đẹp mãi mãi
Ngày đêm anh nhớ em
Nghe tiếng em trong đêm
Tiếng buồn trong lòng em
Nhiều đêm theo gió tới
Lòng anh thấy buồn thêm
Nghe lời sầu em anh
Yêu người cõi xa xăm
Hỏi lòng ai không nhớ
Không buồn bã đêm thăm
Nghe trên giường gối nằm
Một mình lạnh mấy năm
Ngày nào mới có mùi
Mùi em ở bên anh