Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 21:51, số lượt xem: 116

Tiếng gọi nhau đêm thừa
Dù trời đổ cơn mưa
Vẫn trao nhau cho đủ
Nỗi buồn bã phân chia
Tiếng lo lắng nhau khuya
Trên nhật ký đêm thừa
Từng nét vẫn còn đó
Từng dòng chữ với mưa
Tiếng sầu trong tim khuya
Vang vang đổ từng mùa
Nhớ tới em phương đó
Lòng buồn bã cay chua
Tiếng trong mộng trong mơ
Chợt tỉnh trong đêm khuya
Biết ai cho anh nói
Thêm buồn lạnh đôi mi