Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:50, số lượt xem: 91

Tiếng nào mà xa phương
Mà lại yêu chung đường
Mấy năm vẫn còn đó
Lời hẹn hứa đôi bên
Tiếng cõi lòng anh thương
Trên đời có mình em
Dạt dào trong đêm mộng
Một lòng ngóng trông em
Tiếng cõi đêm nhớ mong
Dài nỗi nhớ trong lòng
Yêu nhau sao không ngóng
Đêm nào khỏi buồn tâm
Tiếng gọi mối tình xa
Đọng giọt yêu từng mùa
Trôi đi rồi lại đến
Nhớ từng lời trao đưa