Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 21:41, số lượt xem: 79

Tiếng ai trao lời thương
Trao cả trong mơ đêm
Chợt choàng nửa đêm ấy
Trong lòng thấy thương em
Tiếng ai gửi tới anh
Anh nghe rõ đêm lành
Trong tai nghe từng tiếng
Thêm nhớ thêm thương em
Tiếng ai nghe như quen
Từng giọng nói đêm hiền
Anh ghi từng dòng xuống
Khi buồn nhớ tới em
Tiếng giọng nói dễ thương
Khi xa đừng buồn nhớ
Anh vẫn chờ ngóng em
Một bóng bên trời thương