Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 21:38, số lượt xem: 90

Ai thương tiếc lòng hai
Chỉ có hai mình thôi
Hai nơi bơ vơ ngóng
Cầu mong ngày duyên đôi
Ai tặng mình tiếng cười
Trời còn ghen mình hai
Trời để đôi hai bến
Vẫn thương em ngày mai
Ai vẽ bóng cho anh
Trong lòng có bóng em
Nét rõ đậm in mãi
Thời gian dài vẫn in
Tiếng ai xa gọi thương  
Lại thêm một cơn buồn
Dài năm canh đâu đó
Ngồi ngó bên ngoài hiên