Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 21:34, số lượt xem: 121

Ai tặng em trong mơ
Chợt choàng nhớ phút giờ
Lời nói trong mơ đó
Chẳng có ai ngoài em
Ai biết đường lối xa
Việt Nam cuối trời mờ
Chưa bao giờ thăm viếng
Mai ngày anh hứa về
Ai biết bên trời kia
Đường lối đường nào đi
Một ngày cho anh rõ
Để anh biết đường về
Ai yêu nhau mà xa
Cả đời vẫn phân chia
Anh nhớ lời hẹn hứa
Hết giông tố anh về