Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:33, số lượt xem: 99

Ai tô nét bóng em
Trong lòng anh thời gian
Nét hình đậm đà ấy
Lòng anh thấy chẳng phai
Ai tặng bóng cho anh
Đã trôi dài mấy năm
Vẫn trong lá lòng đó
Và trong đêm mơ nằm
Ai tặng em cho anh
Lời yêu đã bao lần
Ghi trên dòng thơ đó
Một lời yêu em anh
Ai ở cạnh bên anh
Chỉ giấc mơ đêm nằm
Một bóng hình nhân đó
Có mình em bên anh