Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:21, số lượt xem: 115

Mong trời đừng đổ mưa
Ẩm ướt hai lòng xa
Mỗi ngày mỗi đêm khấn
Cầu cho trời tạnh mưa
Mong trời đừng buồn xa
Còn có anh vui chia
Ngó về nơi anh đó
Chờ ngóng em đêm khuya
Mong trời đừng sầu mi
Từng đêm anh vẫn chờ
Gửi lá lòng anh tới
Lòng em trong đêm khuya
Mong trời nhớ tới nhau
Đừng quên lãng tình yêu
Nhặt gom mấy năm đã
Một lòng nhớ một em