Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 21:20, số lượt xem: 142

Mong cho hồn bên nhau
Đừng xa cách cho sầu
Từng đêm trò chuyện ấy
Mình như thấy bên nhau
Mong từng đêm có nhau
Biển sông chẳng thay màu
Cầu gần bờ chung bến
Để mình đi tới nhau
Mong trong lòng hiểu nhau
Dù xa bến đêm sầu
Đừng thầm buồn em nhé
Hãy vui mai bên nhau
Mong đường vắng bên nhau
Môi kề cho khỏi sầu
Khi đi mình đôi bóng
Khi về vẫn bên nhau