Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:17, số lượt xem: 90

Mong gần gãnh như mơ
Bên cạnh nhau đêm khuya
Lời lo lắng nhau đó
In từng vết ngày qua
Mong cho tới ngày mai
Anh vẫn đếm từng ngày
Đếm từng mùa trôi tới
Đếm từng năm sầu vơi
Mong mình gọi tên nhau
Đừng để xa phai màu
Gom vào lòng đôi ấy
Gọn lòng yêu nhớ nhau
Mong trời vẽ trong mơ
Từng đêm xuống khuya về
Cầu rõ nét trong đó
Đừng mờ mờ đêm khuya