Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 20:09, số lượt xem: 95

Rồi lại tiếng thở dài
Sương mời lạnh giá ơi
Ngồi đêm đông sương ngó
Hạt sương giọt ngắn dài
Rồi một lời ghi xuống
Tình thơ dài thời gian
Đêm nào ngồi cũng nhớ
Quen nhau tít bên đàng
Rồi mùa đông nào sang
Phủ hạt sương trắng màn
Đêm nào như đêm ấy
Tình thơ dài lang thang
Rồi sương đổ đêm sang
Mà chẳng vẽ bóng nàng
Để cho tôi ngồi ngắm
Bóng thương mãi bên đàng