Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 22:22, số lượt xem: 124

Nhớ những mùa xuân sang
Sao vui xuân thiếu nàng
Xuân nào về cũng hỏi
Bao giờ anh có nàng
Nhớ tiếng gối chăn đêm
Thời gian vẫn hỏi anh
Bao giờ em mới đến
Ở bên cạnh anh đêm
Nhớ khi mình xin nhau
Một chữ yêu khỏi sầu
Nhưng bão mưa giông tố
Đã phủ ngập bao lâu
Nhớ khi mình trao nhau
Một hình ảnh đậm màu
Anh ngắm từng đêm đó
Vẫn đẹp đủ đậm màu