Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 21:06, số lượt xem: 136

Nhớ tiếng lòng mời nhau
Tình yêu thương đêm sầu
Chung nhau nén hương khấn
Mỗi lần mình bên nhau
Nhớ ai bằng nhớ em
Từng đêm anh thấy thèm
Càng xa càng nhớ ấy
Tại sao cứ xa em
Nhớ những lời ngồi than
Sương rơi phủ trắng ngàn
Dài giọt buồn đông tới
Giấc ngủ vơi thiếu nàng
Nhớ ngồi ngó gió sương
Trắng xoá phủ cả đường
Phủ cả thân anh đó
Lòng lạnh giá hơn sương