Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:04, số lượt xem: 81

Nhớ từng cơn mộng mơ
Khi xuống dòng thơ khuya
Bôi bẩn trên trang giấy
Dài dòng quá đêm khuya
Nhớ từng câu hứa chờ
Em đừng buồn đôi khi
Anh hứa anh đền đó
Anh nhớ từng đêm về
Nhớ tiếng buồn đêm gọi
Thì thầm trong lòng vơi
Đôi bên xa vòi vọi
In tiếng gọi đêm trôi
Nhớ tiếng nói bên tai
Trà trộn tiếng thở dài
Cầu bên nhau đêm xuống
Chung nhau vui buồn vơi