Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 20:00, số lượt xem: 129

Nhớ đến bước thời gian
Khi xa nhau bên đàng
Đêm buồn thầm thương ngóng
Nén hương lòng gửi sang
Nhớ đêm sương trắng mang
Chẳng vẽ em cho anh
Ngồi sương phủ đêm ấy
Lòng thêm thấy bâng khuâng
Nhớ đêm trăng vàng thương
Soi sáng khắp ngả đường
Anh cầu xin trăng ấy
Tìm kiếm cho thấy em
Nhớ đêm anh hỏi trăng
Có biết lòng em không
Xin hỏi giùm anh nhé
Em có yêu anh không