Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 19:55, số lượt xem: 126

Khi nào lòng nhạt khu
Trong lòng phủ mấy mùa
Duyên đời tình kiếp ấy
Cầu trôi đi từng mùa
Khi nào lòng đổ mưa
Nén hương lòng trôi đi
Toả bầu trời đêm vắng
Lời gọi chờ đêm khuya
Khi nào lòng trôi xa
Thẩn thơ bước trong nhà
Ngó ly trà không chủ
Lạnh ngắt qua đêm khuya
Khi nào hồn trôi đi
Chẳng muốn cho hồn về
Ở bên bờ bến đó
Còn có em đêm khuya