Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:54, số lượt xem: 130

Khi nào mình chung bờ
Khỏi phải nhờ gió mây
Bão mưa trên đời đó
Cầu cho nó phai mờ
Khi nào ngồi đêm khuya
Có em bên cạnh chia
Một ly trà có chủ
Khỏi nhắc nhủ lòng mê
Khi nào bên đường đi
Chiều buông tối đêm về
Mình tranh nhau ghi xuống
Dòng duyên tình thơ khuya
Khi nào mình khỏi mơ
Khỏi gửi lời ngóng chờ
Giông tố trên đời ấy
Cầu cho tan phai nhoà