Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:51, số lượt xem: 120

Khi nào tuần trăng sang
Anh vẫn vẽ bóng nàng
Đặt tên Thơ trên đó
Em có ngó thấy không
Khi nào tuần trăng đi
Anh cũng nhắn tin về
Theo vầng trăng đêm đó
Lời nhớ lời yêu em
Khi vầng trăng đưa tin
Cầu cho kiếm được em
Đưa những lời anh nhớ
Trong lòng anh từng đêm
Khi không có trăng đêm
Ngồi chờ gió qua rèm
Anh cũng gửi theo gió
Lời đó có tên em