Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:49, số lượt xem: 154

Khi nào lòng mới vui
Từng đêm khỏi phải ngồi
Vẽ bóng trong lòng đó
Ngồi ngó chốn xa xôi
Khi nào em buồn vơi
Đừng quên ngó khung trời
Phương này anh vẫn ngóng
Một hình bóng xa nơi
Khi nào em nhớ anh
Đừng quên những tuần trăng
Mình thấy nhau trên đó
Cho lòng được ấm vui
Khi nào đến tuần trăng
Anh ghi dòng thơ rằng
Anh yêu em trên đó
Em có đọc hay không