Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:46, số lượt xem: 127

Khi thấy từng ngày trôi
Xa nhau đứng lại ngồi
Mấy năm gom vào đó
Lời hẹn hứa mình đôi
Khi thấy từng đêm vơi
Nội tâm nội nhớ người
Lòng nào không sầu vắng
Muốn ở bên cạnh người
Khi ngó ly trà vơi
Chẳng có bóng một người
Thêm ly trà không chủ
Vẫn rót chờ nhớ người
Khi thời gian chảy trôi
Ngồi nghĩ tới duyên đời
Sao trời chia đôi bến
Đôi lòng nhớ nhau ơi