Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 19:44, số lượt xem: 70

Khi nào đôi lòng thương
Mà cách trở xa đường
Chân trời nơi anh ở
Đừng quên ngó trời phương
Khi nào đêm có em
Cầu xin từng nén hương
Xin mây đưa cho tới
Nơi góc biển trời phương
Khi nào cũng bạn đêm
Ngó cuối trời qua rèm
Sương mây trời làm bạn
Tiếng thở than có em
Khi nào mà không thương
Tặng nhau bao nỗi buồn
Trời ghen duyên đôi lứa
Cách xa bờ bến thương