Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:43, số lượt xem: 103

Khi nào lòng thấy thương
Dài năm canh đêm buồn
Biết đường nào sao nói
Chỉ biết gọi tên em
Khi ngồi ngó qua đêm
Vầng trăng đã xế rèm
Bỏ anh ngồi mình đó
Bao giờ mới có em
Khi nào em hiểu anh
Những đêm thanh trời lành
Anh ở bên này đó
Đừng quên ngó tới anh
Khi đêm đừng buồn tâm
Dù có xa nhau nằm
Cách bóng xa hồn ấy
Anh càng thấy thương em