Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:34, số lượt xem: 123

Một lời em khuyên anh
Vẫn còn ghi trong lòng
Ngày đêm trôi vẫn nhớ
Từng giấc ngủ đêm thanh
Một khi bệnh mình anh
Sầu vắng dài thời gian
Chỉ có em bên đó
Lòng lo lắng thay anh
Một đoạn nào cũng thấy
Nghe tiếng nói bên tai
Tiếng lòng em lo đó
Từng đêm anh được vui
Một cơn bệnh dài đêm
Thấy lòng em thêm buồn
Như bao nhiêu nỗi khổ
Lòng anh càng thêm thương