Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 21:23, số lượt xem: 136

Đừng có quên lời đầu
Dù thời gian đã lâu
Vẫn còn lời hứa đó
Để mình tặng cho nhau
Mộng Thơ em ở đâu
Đừng để lòng xa nhau
Gom vào trong tim đó
Mình chung trái tim nhau
Khi nhớ bóng người yêu
Cách xa ngàn dặm đường
Anh vẫn ngồi đêm ngó
Cho gọn lòng nhớ em
Bao giờ anh vẫn thương
Anh hỏi lòng từng đêm
Chung một nén hương đó
Cho gọn mối tình duyên