Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 20:04, số lượt xem: 107

Rồi lại mùa đông tới
Mấy năm sống nội trôi
Một mình với đêm vắng
Hỏi lòng sao quên người
Rồi một trạm đã trôi
Quen biết một bóng người
Nơi trời xa góc ấy
Từng đêm lòng nhớ ơi
Rồi đêm nay buồn vơi
Mùa đông lạnh giá người
Sương đông đua nhau đổ
Phủ cả tôi đêm vơi
Rồi từng đêm như mời
Từng ly trà cạn vơi
Ngó sương đêm như vẽ
Mà chẳng rõ bóng người