Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2018 21:06, số lượt xem: 115

Biết ngày nào bên anh
Trời đất êm ấm lành
Khỏi xin thơm một miếng
Khỏi vang tiếng gọi thầm
Biết một mình một thân
Theo ngày tháng xuôi vần
Mà chữ yêu còn đó
Em biết không anh cần
Biết mình đã yêu nhau
Biết trời mưa gió sầu
Cầu yêu thương còn đó
Cầu chung đường duyên nhau
Biết mình ngóng bao lâu
Cầu bão mưa trôi mau
Để bầu trời thanh tĩnh
Mình còn ngó thấy nhau