Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 21:04, số lượt xem: 102

Biết sao anh hỏi em
Anh xin ngắm cho không
Đã thương nhau lâu đó
Một lần ngắm vẫn mong
Em biết anh chờ trông
Muốn ngắm cho an lòng
Để đêm khuya khỏi nhớ
Từng phút giờ anh mong
Mình xa nhau chẳng gần
Đêm buồn vẫn một thân
Thì thào trong đêm vắng
Bao giờ em bên anh
Biết lòng những đêm thanh
Lòng yêu đêm chẳng lành
Bơ vơ buồn không ngủ
Nhắc nhủ lá lòng mong