Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 20:52, số lượt xem: 121

Mỗi đêm mỗi chẳng yên
Anh vẫn còn xa em
Nhiều khi buồn không ngủ
Ngồi xuống vẽ tên em
Mỗi lòng một tiếng thương
Em đừng quên từng đêm
Đừng quên gọi nhau ấy
Tên anh và tên em
Mỗi ngày một thương thêm
Nếu đôi lòng biết gom
Chung một lá lòng đó
Đôi mình sẽ không quên
Mỗi tim mỗi đổ thương
Tặng nhau khi xa đường
Lời chung thành chung thuỷ
Lời cưng quý lời thương