Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2018 20:49, số lượt xem: 95

Nhớ lúc ngồi ghi thơ
Thời gian trôi chẳng chờ
Dòng thơ mãi dài đó
Trang giấy đầy nét ghi
Nhớ khi ghi đêm khuya
Một tiếng một lời chờ
Một tên một tiếng gọi
Mộng Thơ tên anh mơ
Nhớ khi lòng đổ mưa
Cả năm canh vẫn thừa
Gom tiếng tên em đó
Dài cả hơn dòng thơ
Nhớ nét chữ đêm khuya
Ngồi ngó hiên ngoài lề
Hạt sương lất phất đổ
Bôi bẩn cả dòng thơ