Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 20:45, số lượt xem: 109

Dù không ngủ đến khuya
Cảnh đêm trôi vật vờ
Như mờ mờ trong mộng
Mà tên em chẳng mờ
Dù lạnh đôi bờ mi
HHạt sương trên má về
Óng ánh hình em đó
Rỏ giọt trên dòng thơ
Dù đã cạn trà ly
Như cảnh đêm báo về
Một ly trà không chủ
Như nhắc nhủ em xa
Dù đường ngõ lối đi
Ngó trong đêm đã mờ
Mà bóng em xa đó
Anh cầu rõ trong mơ