Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2018 20:40, số lượt xem: 98

Dù một tiếng thăm nhau
Đã giảm từng đêm sầu
Nhớ cho nhau đêm xuống
Nhớ đêm buồn có nhau
Dù yêu có thương đau
Nhiều khi góc biển sầu
Đừng quên gọi thầm nhé
Có tên trong lòng nhau
Dù đã đến bao lâu
Đừng quên lời nói đầu
Ngày mình quen nhau đó
Lời cưng quý đôi trao
Dù mình ở nơi nào
Nhớ gom giấc chiêm bao
Bao mùa cho còn đó
Để mình khỏi quên nhau