Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 20:35, số lượt xem: 101

Khúc xuân đang chờ mưa
Khúc yêu lại chẳng thừa
Thiếu từng ngày đêm đến
Ngồi buồn ngó bến kia
Khúc xuân đến hoa vui
Chờ ngóng xuân sắc mời
Đua nhau tươi vui nở
Ngồi ngó hoa tươi cười
Khúc xuân lòng lại vơi
Xuân nào mà anh vui
Khi mình còn xa đó
Một nơi một bến đời
Khúc xuân giạm ngõ hoa
Đôi người lại cách xa
Hoa cùng xuân năm mới
Yêu nhau cách xa nhà