Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2018 20:24, số lượt xem: 107

Khúc mưa sầu trong đêm
Ẩm ướt cả ngoài hiên
Từng hạt mưa rơi đổ
Hạt mưa than buồn đêm
Khúc mưa rơi ướt thềm
Từng hạt rỏ mái hiên
Óng ánh ngoài trời đó
Nhắc nhủ lòng thêm thương
Khúc mưa lòng trong đêm
Đâu ai bên cạnh anh
Thơ thơ thẩn thẩn đó
Sầu sầu cả đêm thanh
Khúc tim đổ nhớ em
Cứ mưa mãi từng đêm
Thời gian chẳng ngớt hạt
Hồn sao tìm được em