Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 20:16, số lượt xem: 99

Bên đó có em thôi
Một bóng anh thương rồi
Đừng nhạt nhoà theo gió
Bên anh có em ngồi
Một khúc tình nội trôi
Lang thang mấy năm vơi
Khúc đoạn buồn đâu đó
Khúc nhớ thêm nhớ người
Một khúc dài sầu đôi
Tình yêu xa bóng người
Hay trời thử thách đó
Có phải mình duyên đôi
Hạt sương trên má rơi
Có ai hiểu lòng người
Từng khúc bâng khuâng ấy
Tháng ngày trôi buồn ơi