Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 21:08, số lượt xem: 140

Mỗi đêm anh vẫn xin
Em đừng lo lạc đường
Mơ nào anh cũng kiếm
Một hình bóng là em
Đừng quên cho anh thơm
Một miếng trong mơ đêm
Khi nào mà em đến
Giấc mơ nào có em
Một miếng anh xin thơm
Cho gọn lòng yêu em
Thời gian bao mùa đã
Một lòng một dạ thương
Một miếng em cho không
Bão tố phủ ngập lòng
Lòng mong xin một miếng
Thơm em cho ấm lòng