Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2018 20:25, số lượt xem: 134

Một lần mình trao thưa
Từ ngày quen đến giờ
Đếm mấy mùa trôi đã
Đôi mình như ngẩn ngơ
Một đêm đến rồi đi
Để lại một bóng xa
Đêm nào như đêm đó
Nhật ký dài dòng thơ
Một đêm anh ước mơ
Dù sương phủ mịt mờ
Cạn ly trà lạnh đó
Ghi chuyện lòng trong thơ
Một giây phút trôi đi
Rồi để những chuyện gì
Cho canh dài đêm ngóng
Nhiều đêm lòng đổ mưa