Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 21:03, số lượt xem: 94

Tờ giấy trắng đêm khuya
Từng đêm anh ngồi ghi
Bao giờ dừng nét chữ
Ngày em bên đêm khuya
Một ngày một trôi đi
Một lòng thương đêm về
Mang mang sầu sầu vắng
Ai chia gánh đêm khuya
Nội tâm buồn đã qua
Từng năm mùa trôi đi
Cầu đừng trôi em đó
Để anh nhớ anh mê
Một ngày mai anh về
Để xây lại giấc mơ
Đã xa nhau lâu đó
Cho gọn duyên tình thơ