Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 21:01, số lượt xem: 118

Trạm giống tố bão sầu
Trạm đổ dài đêm thâu
Trạm mưa ngâu dài đó
Trạm lòng nhớ tiếc nhau
Trạm nào không còn mưa
Trạm nào gió thay mùa
Trạm nào trời trong ấy
Trạm nào có em chia
Đường nào về bến xa
Ngó đêm góc trời mờ
Một mình lủi thủi đó
Ngồi ngó góc trời kia
Đường về ngó đêm khuya
Cầu tan lớp bão mưa
Đường yêu đường tình ấy
Anh gom cả trong mơ