Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 21:00, số lượt xem: 104

Trạm nào cũng chẳng vui
Trạm yêu thương cuối trời
Trạm thời gian xa vắng
Trạm đêm nằm sẻ đôi
Trạm mình gọi tên nhau
Trạm đôi nhớ đôi sầu
Trạm nào mình vẫn hứa
Trạm mong trạm bên nhau
Trạm đời thơ thẩn trôi
Trạm hoang vu đêm ngày
Trạm thì thào trong mộng
Trạm trông trạm ngóng nhau
Trạm cầu xin mai sau
Trạm yêu thương một màu
Trạm trời thử mình đó
Trạm thấy rõ tim nhau