Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:56, số lượt xem: 149

Trạm biết lòng yêu rồi
Trạm bối rối bờ môi
Trạm thương thương nhớ nhớ
Trạm cưng quý trên đời
Trạm nhật ký thêm dài
Trạm từng dòng buồn vơi
Trạm lang thang trong mộng
Trạm ngồi ngóng trông nhau
Trạm nào mới đổi thay
Trạm nào bên nhau ngày
Trạm nào khỏi trông ngóng
Trạm nào nào mắt khỏi cay
Trạm nào đêm khỏi say
Trạm nào giấc ngủ đầy
Trạm vui thì chẳng có
Trạm nhớ nhớ từng ngày