Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:45, số lượt xem: 110

Nếu xuân về bên trời
Em thử hỏi xuân coi
Có phải anh ngồi ngó
Tiếng lòng đổ nhớ ơi
Cầu xuân đến thăm người
Đưa tin đêm anh ngồi
Một mình bên Úc ấy
Ngó Thủ đức cuối trời
Đêm nào mà anh vui
Ngó từng ngày thoáng trôi
Rồi đến từng mùa ấy
Lòng anh thấy đầy vơi
Dù gặp nhau trong mơ
Nửa đêm bao thẫn thờ
Nén hương lòng đêm khấn
Cho gần gãnh khỏi mơ