Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:43, số lượt xem: 96

Xuân đến rồi cũng vơi
Xuân đi đến cuối trời
Mà chẳng tìm ai đó
Cho anh gửi đôi lời
Hỏi xuân đến thăm ai
Sao không mang một người
Năm nào xuân cũng đến
Rồi cũng bỏ đi thôi
Xuân đến nhớ em ơi
Xuân đi cũng vậy thôi
Vẫn một mình anh sống
Buồn ngồi ngóng trông ơi
Xuân đến anh chẳng mời
Chỉ mời mình em thôi
Lời yêu thương anh ngóng
Xuân đến cũng chẳng vui