Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:40, số lượt xem: 102

Đường xa cách xa em
Biết sao cho lòng đêm
Để tìm kiếm em ấy
Từng đêm về có em
Ngó nụ hoa xuân sang
Một mùa sắp buồn thêm
Tiếng nụ hoa đua nở
Còn bên anh chẳng ai
Mùa xuân Úc đến rồi
Chẳng có một tiếng cười
Từng đêm vẫn ngồi ngó
Lòng buồn nhớ chẳng vơi
Mấy xuân đã trôi rồi
Lòng miên man nhớ người
Mấy xuân rồi vẫn thế
Dạo xuân một mình thôi