Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:31, số lượt xem: 120

Bòn cơn thơ thẩn đêm
Bòn tiếng lòng gọi em
Bòn cho gọn lòng nhớ
Bòn từng giấc mơ đêm
Bòn đêm hồn lang thang
Bòn cơn chợt choàng đêm
Bòn tiếng thở dài đó
Bòn tiếng lòng đôi bên
Bòn từng tuần trăng đêm
Bòn hạt trăng ngoài hiên
Bòn vào túi lòng ấy
Bòn tới ngày thấy em
Bòn từng hạt sương đêm
Bòn cơn lạnh qua rèm
Bòn từng ly trà vắng
Bòn nét nhật ký thương