Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:28, số lượt xem: 94

Khi nào bệnh gian nan
Buồn lòng không có nàng
Lang thang mình anh sống
Ngóng trông mong bên em
Khi anh bệnh qua đêm
Chỉ biết gọi tên em
Cầu em hiện thành bóng
Giấc mơ cho có em
Mỗi ngày mình mỗi thương
Mỗi ngày mình mỗi bòn
Bòn từng ngày cho tới
Bòn cho tới ngày bên
Bòn từ ngày mình quen
Bòn giờ phút xa đêm
Bòn từng dòng thơ đó
Bòn giấc mơ có em