Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:27, số lượt xem: 121

Đầy lòng những nội tâm
Một chữ yêu chẳng gần
Một lòng xa bên đó
Chỉ lời yêu hỏi thăm
Ai thì cũng buồn tâm
Lạnh lẽo đêm khi nằm
Ai lo lắng nhau đó
Khi bệnh hoạn trong thân
Ai vẽ bóng cho gần
Để mình khỏi hỏi thăm
Ai giúp mình đâu đó
Đêm về chỉ em anh
Anh chẳng bao giờ quên
Một người anh thương yêu
Bao nhiêu lời hẹn hứa
Anh chồng chứa cho em