Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:25, số lượt xem: 88

Đêm nay ngồi đến khuya
Lạnh lạnh giá đôi mi
Thì thào thầm từng tiếng
Tên em anh đã ghi
Lời từng đêm trao thưa
Anh nhớ nhớ từng giờ
Từng câu lời em nói
Gom đủ trên dòng thơ
Đừng buồn lạnh đôi mi
Có gì mình phân chia
Đừng quên lo cho đủ
Mai mình bên nhau đi
Đêm nay lại mình anh
Biết sao cho an lành
Ngó chân trời bên ấy
Đôi mắt buồn long lanh