Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:24, số lượt xem: 146

Khi em chờ đến khuya
Không thấy hồn anh về
Đừng quên đi tìm kiếm
Đừng bỏ anh đêm khuya
Thơ thẩn một mình đi
Việt Nam chưa từng về
Sợ anh lạc đường ngõ
Hồn buồn bã đêm khuya
Đêm nay anh ngồi ghi
Trên nhật ký đêm về
Chuyện lòng anh đem xuống
Có tên Mộng Thơ em
Cho anh xin phép ghi
Để êm ấm lòng khuya
Người trong lòng anh nhớ
Tên Thơ bên trời kia