Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:20, số lượt xem: 105

Những đêm dài canh thâu
Gửi hồn theo gió sầu
Đi tìm kiếm em đó
Gọn cơn nhớ đêm sầu
Từng ngày tối đêm sang
Đừng quên tìm hồn anh
Sợ lại đường lạc lối
Một mình hồn đêm thanh
Em nhớ gọi hồn anh
Gọi hồn tỉnh trong đêm
Chỉ đường cho hồn tới
Hồn anh từng đêm thăm
Hồn từng đêm tìm em
Thủ Đức bên trời phương
Anh chưa từng biết đến
Hồn anh sẽ lang thang